17. ВИСНОВОК Про наукову і практичну цінність дисертаційної робити Габорця Ю.Ю. Витяг з протоколу від 28 листопада 2019 р. №9 Засідання Вченої ради ДУ «Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров’я України» Голова В.о. директора ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України» П.С.Мельник Секретар: зав. відділом медико-демографічних досліджень ду «УІСД МОЗ України», д.мед.н., проф. Чепелевська Л.А. Присутні: д. мед. н., проф. Дзюба О. М., д.мед.н., проф. Слабкий Г.О., д.мед.н., проф. Чепелевська Л. А., д. мед. н., доцент Жилка Н. Я., д. мед. н. Черемухіна О. М., д.мед.н., проф. Ковальова О.М., к.мед.н. Дудник С.В., к. мед. н., с. н. с. Ситенко О. Р., к.мед.н. Кривенко Є. М., к. екон. н., с. н. с. Кучеренко Н. Т., Мельник П. С., Кудренко М.В., Ринда Ф. П., Істомін С.В. Усього – 14 осіб, у тому числі докторів наук 6 осіб, кандидатів наук – -4 осіб.