Сергей Сергеевич Бондарь

Масажист


Профессиональные навыки:

Выполнение классических массажных методик лечения и профилактики проблем опорно-двигательного аппарата, устранения мышечной усталости и повышения работоспособности. Улучшение функции лимфатической системы, профилактика варикозного расширения сосудов, снятия отеков и ощущения тяжести в ногах. Улучшение эстетики тела ручным и аппаратным методами массажа. Пилинг и насыщение полезными веществами кожи медовым массажем и обертываниями. Повышение упругости кожи лица и декольте. Лечение и профилактика методами Су Джок терапии.

Образование:

В 2011 году окончил курсы в школе массажа «Salus» по программе: лечебный, антицеллюлитный, детский и аромотерапевтический массаж, и по программе Су Джок терапии. В 2018 году прошел программу «массажист-универсал» в центре развития салонного бизнеса «Партнер Плюс». Участвовал в научно-практических конференциях для массажистов. В 2019 прошел обучение по программе «Младший медицинский работник по уходу за больными» в государственном предприятии «Институт подготовки кадров промышленности».

Сертификаты & Дипломы

Цени

# Наименование Цена в грн
1 Лечебно-профилактический массаж спины (включая шею, спину и поясницу) 250
2 Общий лечебно-профилактический массаж (включая спину, руки и ноги) 450
3 Общий лечебно-профилактический массаж (включая спину, руки, ноги, грудь и живот 650
4 Лимфодренажный массаж (включая спину и ноги) 400
5 Вакуумно-роликовый массаж (включая спину, ноги и живот) 450
6 Медовый массаж (включая спину и ноги) 450
7 Медовый массаж лица 200
8 Антицеллюлитный массаж (включая спину, ноги и живот) 600
9 Массаж для детей с РАС 200
10 Обертывание ламинарией 250
11 Обертывание шоколадом 350

Отзывы

Аппаратный или ручной лимфодренажный массаж в Haborets clinic

Лімфодренажний масаж призначають для активізації обмінних процесів всього організму. Посилюється ток лімфи по лімфатичних судинах, що призводить до швидкого виведення шлаків і токсинів з організму, і оновленню лімфи. Також, завдяки лімфодренажному масажу, поліпшується циркуляція крові в судинах і капілярах, і поліпшується робота серцево-судинної системи. Завдяки цьому масаж має протинабряковий ефект.

Зокрема, цей масаж є важливою складовою комплексного лікування целюліту. Адже всім відомо, що целюліт супроводжується застійними явищами в тканинах проблемних місць тіла людини. Масажист прискорює лімфоток і обмінні процеси в проблемних зонах, що і призводить до вираженого антицелюлітного ефекту.

Коли говоримо про догляд за шкірою, завжди починаємо з очищення, потім зволоження і т. і. Але найголовніше, якщо організм не буде очищений з середини, то всі старання з омолодженням шкіри будуть марні.

Лімфодренаж має кілька різновидів: апаратні методики (гальванізація, електроіонофорез, вакуумний та мікрострумовий дренаж, пресотерапия) і ручні методики (лімфодренажний масаж).

Користь від апаратних методик лімфодренажу велика, але їх об’єднують кілька нюансів.

– Вони є процедурами локального характеру. На певних важливих ділянках (з точки зору лімфатичної системи) є протипоказання або немає технічної можливості до проведення маніпуляції. Наприклад, вакуумним масажем не можна проводити маніпуляції в зонах скупчення лімфатичних вузлів: в таких місцях як підколінна впадина, пахова зона та багато інших. При проведенні пресотерапії також великий перелік важливих ділянок, що лишаються поза увагою. Такі процедури важко назвати повноцінно лімфодренажними.

– Деякі зони скупчень лімфатичних вузлів є не тільки не дренованими, але ще й надлишково навантаженими лімфою з нижче розташованих вузлів.

– Гальванізацію або електротерапію, у випадках із введеними електроприладами (наприклад – кардіостимулятор) взагалі не можна проводити, або якщо є металеві елементи (ендопротези, якщо струм мусів би проходити через це місце).

– Апаратні методики важко віднести до тих процедур, під час яких пацієнт може почувати себе комфортно. Більше того, вакуумний масаж можна віднести до малоприємних чи, навіть, болісних процедур, після яких можуть лишатися синці.

– В деяких методиках необхідно виконувати процедури тільки через контактне середовище. Вакуумний масаж виконується тільки через  масажне або вазелінове масло, а для деяких випадків в електротерапії необхідне використання води.

Щодо ручного лімфодренажного масажу, то тут картина виглядає геть інакше.

– Процедура виконується через покривало по всьому тілу, за виключенням ступнів та зап’ясть, без будь-якого зволоження.

– Техніка виконання м’яка та має релаксуючий характер. Рухи при виконанні виконуються від периферії до центру, тобто від пальців ніг і рук до серця.

– Саме в цій методиці відбувається активний, але м’який, вплив на лімфатичні вузли і протоки, для їх вивільнення і недопущення їх перенавантаження лімфою на наступних різних етапах процедури.

Отже з впевненістю можна сказати, що для швидкого виведення шлаків і токсинів з організму, для профілактики варикозу, від важкості в ногах після робочого дня, або як перша складова антицелюлітної програми,– ручний лімфодренаж ефективніший за апаратні методики.

 

Сергій Бондарь – спесіаліст з лімфодренажного масажу

Лимфодренажный массаж назначают для активизации обменных процессов всего организма. Усиливается ток лимфы по лимфатическим сосудам, что приводит к быстрому выведению шлаков и токсинов из организма, и обновлению лимфы. Также, благодаря лимфодренажному массажу, улучшается циркуляция крови в сосудах и капиллярах, и улучшается работа сердечно-сосудистой системы. Благодаря этому массаж имеет противоотечный эффект.

В частности, этот массаж является важной составляющей комплексного лечения целлюлита. Ведь всем известно, что целлюлит сопровождается застойными явлениями в тканях проблемных мест тела человека. Массажист ускоряет лимфоток и обменные процессы в проблемных зонах, что и приводит к выраженному антицеллюлитному эффекту.

 

Когда мы говорим об уходе за кожей, всегда начинаем с очистки, затем увлажнения и т. Д. Но самое главное, если организм не будет очищен изнутри, то все старания с омоложением кожи будут бесполезны.

 

Лимфодренаж имеет несколько разновидностей: аппаратные методики (гальванизация, електроионофорез, вакуумный и микротоковый дренаж, пресотерапия) и ручные методики (лимфодренажный массаж).

Польза от аппаратных методик лимфодренажа большая, но их объединяют несколько нюансов.

 

– Они являются процедурами локального характера. На определенных важных участках (с точки зрения лимфатической системы) противопоказаны или нет технической возможности для проведения манипуляции. Например, вакуумным массажем нельзя проводить манипуляции в зонах скопления лимфатических узлов: в таких местах как подколенная впадина, паховая зона и многие другие. При проведении прессотерапии также большой перечень важных участков, остается без внимания. Такие процедуры трудно назвать полноценным лимфодренажом.

– Некоторые зоны скоплений лимфатических узлов является не только не дренированными, но еще и избыточно нагруженными лимфой из ниже расположенных узлов.

 

– гальванизацию или электротерапию, в случаях с введенными в организм  электроприборами (например – кардиостимулятор) вообще нельзя проводить, или если есть металлические элементы (эндопротезы, если ток должен был бы проходить через это место).

– Аппаратные методики трудно отнести к тем процедурам, при которых пациент может чувствовать себя комфортно. Более того, вакуумный массаж можно отнести к малоприятным или даже болезненных процедур, после которых могут оставаться синяки.

– В некоторых методиках необходимо выполнять процедуры только через контактную среду. Вакуумный массаж выполняется только через массажное или вазелиновое масло, а для некоторых случаев в электротерапии необходимо использование воды.

 

По ручном лимфодренажном массаже,  картина выглядит совсем иначе.

– Процедура выполняется через покрывало по всему телу, за исключением ступней и запястий, без всякого увлажнения.

– Техника выполнения мягкая и имеет релаксирующий характер. Движения при выполнении выполняются от периферии к центру, то есть от пальцев ног и рук к сердцу.

 

– Именно в этой методике происходит активное  мягкое, влияние на лимфатические узлы и протоки, для их высвобождения и недопущения их перегрузки лимфой на следующих различных этапах процедур.

Так что с уверенностью можно сказать, что для быстрого выведения шлаков и токсинов из организма, для профилактики варикоза, от тяжести в ногах после рабочего дня, или как первая составляющая антицеллюлитной программы – ручной лимфодренаж эффективнее аппаратной методики.

Сергей Бондарь – специалист с лимфодренажного массажа   «Haborets clinic»

Оставить отзыв
1
2
3
4
5
Отправить
     
Отмена

Оставить отзыв

Haborets clinic
Средний рейтинг:  
 0 reviews